Podstawy prawne działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Państwowe w Toruniu zostało utworzone na podstawie zarządzenia nr 4. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 21 stycznia 1976 r. / Dz. U. M. N. S. W. i T., nr 2, poz. 5/.

Archiwum Państwowe w Toruniu działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
  2. Statutu nadanego Zarządzeniem nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 8 maja 2017 r.
  3. Regulaminu Organizacyjnego (zarządzenie nr 5 Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu z dnia 1 września 2004 r.).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:38