Zarządzenia-cenniki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Znak sprawy: 020-3/11

Cennik usług świadczonych w Archiwum Państwowym w Toruniu i Oddziale we Włocławku

Stawki podstawowe cen za usługi (w zł)

 1. Reprodukcje:
 2. kserokopie monochromatyczne z oryginału:

Ø      format A4________________________________________ 2

Ø      format A3________________________________________ 4

 1. fotografowanie

- wykonanie fotografii cyfrowej przez Archiwum - 10

- przygotowanie materiałów archiwalnych do filmowania, fotografowania lub skanowania własnym sprzętem zamawiającego – 20 zł za 1 obiekt, którego wielkość nie przekracza formatu A3. Fotografowanie przy użyciu dodatkowego oświetlenia - 50 złza 1 obiekt.

 1. skany

Ø      skany obiektów ikonograficznych (bez ceny zapisu na nośniku; cena transmisji sieciowej wliczona):

 • format 13*18 standard jpg 

      do 349 dpi (1 zdjęcie)__________­­­______  20

 • format 13*18 standard jpg 

      od 350 dpi (1 zdjęcie)________________   25

 • skany  75 dpi 600*800 pikseli (1 zdjęcie)___  10
 • skany niestandardowe (1 zdjęcie)__________ 25-50

Ø      wydruki skanów ikonograficznych (A4):

 • czarno-białych _______________­­_________  4
 • barwnych ____________________________  8

Ø      skany dokumentów tekstowych za 1 stronę; bez ceny zapisu na nośniku; cena transmisji sieciowej wliczona:__ 2

(powyższa cena jest pobierana także, gdy zamówienie nie obejmuje transmisji)

Ø      wydruki skanów tekstowych (czarno-białe A4) __   2

 1. Zapis na nośniku _________________________________ 2
 2. Kserokopie z druku zwartego (zbiory biblioteczne) ____ 1
 3. Odpisy i wypisy

Ceny dotyczą każdej rozpoczętej strony (standard – 1800 znaków)

Ø      odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu _________ 15

Ø      odpisy (wypisy) z rękopisu ______________________ 25

 1. Informacja archiwalna

Ø     wyszukiwanie dokumentów, kwerendy: 25 zł za 1 godzinę pracy.

Ø     udostępnianie raportów z archiwalnych baz danych:

(charakter usługowy ma przekazanie części albo całości baz danych zorganizowanych według kryteriów tematycznych. Nie stanowi natomiast usługi archiwalnej udostępnianie baz danych stanowiących ewidencję zasobu ani – włącznie z bazami tematycznymi – udostępnienie do wglądu, w Archiwum)

Ø      wydruk – 1 strona ____________________________ 3

Ø      transmisja elektroniczna – 1 MB  _____­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________ 2;

W przypadku specyficznych utrudnień wynikających z charakteru zamówień składanych w zakresie podanym powyżej, ceny za usługę mogą być ustalane indywidualnie, w wysokości wyższej o 50 % od podanej powyżej. W szczególności do utrudnień takich zalicza się:

 1. a) reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,
 2. b) reprodukowanie wymagające wielokrotnych zmian ustawienia parametrów
  (np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnienie/rozjaśnienie, kontrast),
 3. c) prowadzenie kwerendy lub sporządzanie odpisów (wypisów) na podstawie trudno czytelnych dokumentów rękopiśmiennych bądź obcojęzycznych,
 4. d) operowanie dokumentami, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

Usługi ekspresowe

Cena usługi ulega podwyższeniu z tytułu realizacji zamówienia, na wniosek zamawiającego, w terminie wcześniejszym niż to wynika z terminarza realizacji zamówień – za skrócenie terminu – o 100%.

        Cennik wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:49