Odpisy i kopie z dokumentacji osobowej i płacowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opłaty za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania pobierane są według cennika usług wprowadzonego zarządzeniem nr 1/2004 Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za sporządzanie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. 
1. za sporządzenie kopii świadectwa pracy - 10 zł;
2. za sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt. 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia - 2 zł ;
3. za sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac - 2 zł;
4. za sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę - 20 zł;
5. za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę - 5 zł;
6. za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie listy płac, za każda pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) - 2 zł;
7. Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 100 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:22