Dyrektor

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu

Beata Herdzin

tel. (056) 622-47-54 wew. 24 lub fax. (056) 621-01-29
e-mail: archiwum@torun.ap.gov.pl

 

Dyrektor Archiwum kieruje całokształtem jego działalności oraz czuwa nad prawidłową realizacją zadań statutowych. Do zakresu działalności dyrektora Archiwum należy w szczególności:

 1. ogólnie kierownictwo w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, metodycznych, naukowo – badawczych,
 2. ogólny nadzór nad zasobem i majątkiem Archiwum,
 3. reprezentowanie archiwum na zewnątrz,
 4. przedkładanie Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań i wniosków dotyczących ich realizacji,
 5. dokonywanie wydatków budżetowych w ramach zatwierdzonych planów finansowych,
 6. wydawanie decyzji w sprawach dotyczących działalności Archiwum oraz przewidzianych odrębnymi przepisami,
 7. nadzór nad personelem naukowym,
 8. czuwanie nad podnoszeniem kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników,
 9. wydawanie zarządzeń , regulaminów i instrukcji,
 10. kierowanie realizacją zadań p. poż., bhp, i obronnych w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 11. wykonywanie zadań przewidzianych dla dyrektora generalnego urzędu w ustawie o służbie cywilnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:134