Zastępca Dyrektora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zastępcą Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu jest:

mgr Sławomir Pułkownik

tel. (056) 622-47-54 wew. 25


Do zadań zastępcy dyrektora należy w szczególności:

1/wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora Archiwum w granicach udzielonych upoważnień,
2/kierowanie bieżącą pracą Oddziału I – materiałów archiwalnych wytworzonych do końca XVIII w.:
-opracowywanie okresowych planów pracy Oddziału I
-egzekwowanie wykonania planów pracy
-nadzór i instruktaż metodyczny nad pracami prowadzonymi w Oddziale I
-nadzór nad Pracownią Informacji Archiwalnej i Ewidencji
-współpraca i nadzór nad Pracownią Konserwacji;
3/obsługa organizacyjno – techniczna Kolegium,
4/obsługa organizacyjno – techniczna Komisji Metodycznej
5/popularyzacja wiedzy o zasobie archiwalnym, udział w konferencjach, zebraniach i naradach organizowanych w Archiwum
6/ zastępca dyrektora w czasie nieobecności dyrektora kieruje pracą Archiwum

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:84