Główny Księgowy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Główny Księgowy

mgr Bartosz Kiryk
tel. (056) 62-289-23


Kompetencje:

Prowadzenie rachunkowości w Archiwum, a w szczególności opracowywanie projektu budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej.
Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz ustalanie wyniku finansowego.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Przedstawianie propozycji wydatkowania środków z konta dochodów własnych i sum na zlecenie.
Rejestrowanie zaszłości gospodarczych w ewidencji księgowej.
Prowadzenie sprawozdawczości GUS.
Ewidencjonowanie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.
Przygotowywanie umów, organizowanie nadzoru technicznego nad realizowanymi remontami.
Wykonywanie innych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116, poz.783).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Toruniu
Data utworzenia:2018-12-31
Data publikacji:2018-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Artur Nogaj
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Nogaj
Liczba odwiedzin:51